Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 14, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Piotrem Zgorzelskim m.in. o zniesieniu 30-krotności składek ZUS, spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza i Donalda Tuska w Brukseli i przyszłości Pawła Kukiza.


Nov 7, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Ryszardem Czarneckim o wyborach prezydenckich, rezygnacji Donalda Tuska z udziału w wyborach prezydenckich, decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który wyznaczył Antoniego Macierewicza do roli marszałka seniora Sejmu oraz o kandydaturze Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i...


Oct 31, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Sebastianem Kaletą m.in. o aferze wokół Mariana Banasia i wyborach prezydenckich.


Oct 24, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Kamilem Bortniczukiem o protestach wyborczych, Marianie Banasiu, możliwych zmianach w spółkach Skarbu Państwa.


Oct 17, 2019

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Barbarą Zdrojewską m.in. o przyszłości Grzegorza Schetyny, minionej kampanii wyborczej i wynikach wyborów parlamentarnych.