Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 5, 2018

Agnieszka Burzyńska rozmawia z Ryszardem Petru o wynagrodzeniu posłów oraz o zbliżających się wyborach samorządowych.